Seksiyonel Kapı

Temiz gazlı söndürme sistemlerine nazaran maliyet bakımından daha ucuz olan otomatik karbondioksit CO2 söndürme sistemleri, insan bulunan yerlerde kullanılamamaktadırlar.

CO2, kokusuz, renksiz, elektriksel olarak iletken olmayan, aşındırıcı olmayan ve bozulmayan bir ajandır.  Normalde atmosferde hacimce yaklaşık %0,03 bulunur.  

CO2 sistemi, bir boru ağı ve nozullar vasıtasıyla dönüştürülen sabit bir CO2 beslemesinden oluşur.

CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İhtiyaca göre düşük ve yüksek basınçta sistemler temin edilebilir.

Gerekli şartnameler doğrultusunda çeşitli hacimsel boylarda silindirler tedarik edilebilmektedir.

Genelde 60 bar basınç altındaki silindirler ile tasarlanan CO2 gazlı söndürme sistemleri, algılama sistemlerinden gelen sinyalle aktif hale geçer ve böylece söndürme işlemini gerçekleştirmektedirler.

Karbondioksit gazlı söndürme sistemleri en etkili söndürme araçlarıdır.

CO2 gazlı söndürme sistemleri ürünlerinin tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır.